Maart + mei 2015 - The God Machine

Maart + mei 2015 - The God Machine

Nederlandse fotograaf Wouter Le Duc vertelt het verhaal van sekteleider John Murray Spear. Middels dit werk, wat zich bevindt op de scheidslijn van waarheid en fictie, wil Le Duc de aandacht vestigen op de menselijke kant van sektes. Wat beweegt deze mensen om deel uit te maken van een sekte en hoe beïnvloedt dit hun leven?

Wouter Le Duc (1989) heeft sinds zijn jeugd een interesse in hoe mensen invulling geven aan hun leven. Toen hij zestien was, is hij met een 35mm camera door minder kansrijke buurten gaan lopen om het leven van de inwoners op beeld vast te leggen. Hij ontmoette mensen waar op het eerste gezicht geen bijzonder levensverhaal achter schuilde, dat was echter niet het geval. Veel bleken te zijn gevlucht uit hun thuisland en anderen creëerden zelf op geheel eigen wijze hun eigen fantasiewereld!

Dit was de aanleiding voor Wouter om verhalen te gaan vertellen over mensen die zich aan de rand van de samenleving bevinden, los van hoe zij daar beland zijn. Deze expositie is geïnspireerd door mensen met een ongebruikelijke levensverhaal.

Wouter was in 2014 Fontanel Dutch Final Talent, werd getipt in een top tien lijstje met de talentvolle fotografen volgens The Culture Trip en kreeg in beeld en tekst een podium bij HP/De Tijd.

EKKO Bemuurde Weerd WZ 3 3513 BH Utrecht
T: 030 231 7457 E: