Zomer 2013 - Wachten op het Zoet

De economische crisis waarin wij ons momenteel bevinden wordt in de Nederlandse media veelal uitgedrukt in getallen. Tijdens het lezen van crisisgerelateerd nieuws wordt er volgens Ted te weinig beseft dat alle cijfers in werkelijkheid individuele personen vertegenwoordigen. Ter illustratie: bij een kop als 'Werkloosheidscijfer stijgt elke maand met 24.000' denken we meestal niet aan de 24.000 mensen die plotseling zonder werk thuis zitten.

In Wachten op het zoet zijn de gevolgen van de crisis vormgegeven vanuit de positie van het individu; aan de statistieken wordt al genoeg aandacht besteed. In een half jaar tijd zijn er door Ted drie crisisgedupeerden gevolgd en geportretteerd. In drie beeldverhalen laat zij ze aan het woord. Zo trachtte Ted een menselijk gezicht aan de crisis te geven.

De geportretteerden representeren veel Nederlanders op het moment. Ze zijn gedwongen geweest hun duidelijk omschreven rol van werknemer in te ruilen voor de veel onduidelijkere rol van werkloze. Nu zijn zij gevangen, tussen verleden en toekomst. Verdwaald tussen wens en werkelijkheid. Zoekend naar manieren om invulling te geven aan hun nieuwe rollen.

Ted Struwer (1991) is een kersvers afgestudeerd illustrator aan de HKU. Tijdens haar afstudeerjaar onderzocht zij niet de veelbesproken grote, internationale economische crisis, maar de kleine, persoonlijke crisis die uit de grote voortkomt.

Met een diploma Illustratie op zak en een diepgewortelde jeugdwens om schrijver/journalist te worden hoopt zij in de toekomst nog veel meer getekende reportages te mogen maken. Omdat ze het belangrijk vindt dat bepaalde zaken worden uitgelicht, en om te voorkomen dat zij zelf ook tot menselijk gezicht van de crisis verwordt.

In EKKO exposeert zij de komende tijd één van de drie verhalen: tekeningen over voormalig vrachtwagenchauffeur en crisis-slachtoffer Remco.

EKKO Bemuurde Weerd WZ 3 3513 BH Utrecht
T: 030 231 7457 E: