Huisregels

Met het betreden van EKKO of het kopen van een ticket ga je akkoord met onze huisregels.

1. Algemene regels

 • Het kan zijn dat we je vragen om je te legitimeren, dus neem altijd je ID mee.

 • Met het betreden van EKKO stem je in met de mogelijkheid van visitatie. Bij weigering kan toegang worden ontzegd.

 • Voor jouw en onze veiligheid maakt EKKO gebruik van beveiligingscamera's met bandopnamen. Iedereen die EKKO bezoekt stemt toe in het maken van opnamen. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

 • In het kader van de veiligheid kunnen wij je (hand)tas doorzoeken. 

 • Aan bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken en geen tabak verkocht.

 • Na 23:00 uur mogen er geen bezoekers onder 18 jaar naar binnen, tenzij anders vermeld. 

 • Het is niet toegestaan om eigen etens- en drankwaren mee naar EKKO te nemen.

 • Volg te allen tijde de huisregels en de instructies van het personeel op, ten behoeve van jouw veiligheid en die van anderen.

 • Stoor je je aan vervelend gedrag van een bezoeker? Meld dit dan bij het personeel.

 • Wanneer je tickets hebt, ben je welkom tot een uur voor de eindtijd van het evenement. Kom je later, dan kunnen we toegang niet garanderen en geven we ook geen geld retour.

 • EKKO kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. Als bezoeker verleen je onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie ervan, zonder dat EKKO of derden een vergoeding aan je verschuldigd zijn.

 • Wanneer je tickets voor een evenement van EKKO aanschaft ga je automatisch ook akkoord met de Algemene Bezoekersvoorwaarden, opgesteld door branchevereniging VNPF. 

2. Regels

 • Het is niet toegestaan om wapens of gevaarlijke/scherpe voorwerpen mee te nemen.

 • Agressie, ongewenste intimiteiten en ander vervelend gedrag vinden we niet oké en wordt daarom niet getolereerd.

 • Racistische, seksistische, beledigende en discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, tolereren we niet.

 • We zijn zuinig op ons pand en vragen aan jou dit ook te zijn. Richt geen vernieling aan en zet ook niet aan tot vernieling. Daaronder valt ook het ongevraagd plakken van posters of stickers en plaatsen van graffiti.

3. Drugs

 • Het gebruik van harddrugs is verboden. 

 • Het is verboden in of om EKKO soft- en harddrugs te verhandelen.

 • Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd of worden uit EKKO verwijderd.

 • Roken is alleen toegestaan in de rokersruimte. Roken in de andere ruimtes is verboden. Ditzelfde geldt voor het gebruik van e-sigaretten.

4. Consequenties

 • Wanneer de huisregels door de bezoeker niet worden nageleefd, heeft EKKO het recht om de bezoeker uit EKKO te verwijderen en de toegang te ontzeggen (voor een bepaalde periode).

 • Wanneer de huisregels door de bezoeker niet worden nageleefd, heeft EKKO het recht om alle gemaakte kosten op de bezoeker te verhalen.

EKKO Bemuurde Weerd WZ 3 3513 BH Utrecht
T: 030 231 7457 E: