Home

Bestuur

EKKO hanteert het bestuursmodel als besturingsmodel. Dit is een weloverwogen keuze die past bij de omvang van EKKO en de gedelegeerde uitvoering door een directeur. Het bestuur is een collegiaal bestuur, waarin de verantwoordelijkheid voor beleid, toezicht en verantwoording op basis van onderlinge afstemming wordt gedragen. EKKO hanteert voor bestuursleden een maximale zittingstermijn van 3x twee jaar.

Het bestuur kan worden bereikt via bestuur@ekko.nl.

Bestuur EKKO

Marlies Timmermans – Algemeen Directeur
Nevenfuncties: Bestuurslid Utrechts Muziek Overleg, Voorzitter Commissie Upstream: Musix X Design, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Bestuurslid Club Gewalt, Bestuurslid Gonzo Circus

 • Wilko van Iperen – Voorzitter
  Nevenfunctie: Algemeen bestuurslid bij Public Spaces
 • Sofie Berns – Secretaris
 • Paul van Bekkum – Penningmeester
 • Roosmarijn Reijmer – Algemeen Bestuurslid
 • Michael Blommers – Algemeen Bestuurslid
  Nevenfunctie: Voorzitter Raad van Commissarissen bij Thuis
 • Dirk Dekker – Algemeen Bestuurslid
  Nevenfunctie: Voorzitter Raad van Commissarissen bij Heuvelrug wonen
 • Anne Marijn Meyer – Algemeen Bestuurslid