Home

PolitiekFabriek Utrecht

+ Jongeren politiek bewuster maken

Overig
Datum
do 8 jan 15
Open
19:30
Aanvang
20:00
Locatie

Lancering van PolitiekFabriek Utrecht.

Graag nodigen we je uit voor de officiële lancering van de Stichting PolitiekFabriek Utrecht (PFU), het grootste samenwerkingsverband van politieke jongerenpartijen in Utrecht. Onder deze paraplu bundelen acht politieke organisaties hun krachten. Binnen de PolitiekFabriek werken JOVD Utrecht e.o.CDJA UtrechtJonge Socialisten UtrechtDWARS UtrechtROOD UtrechtpinkpolitiekPerspectieF, ChristenUnie-jongeren & Jonge Democraten aan één gemeenschappelijk doel: jongeren politiek bewuster maken.

Utrecht is namelijk (schat)rijk aan potentievolle jongeren. De PolitiekFabriek is een plek van ontmoeting waar wij jongeren ertoe willen bewegen zelf na te denken over thema’s in de stad en hun eigen rol in dit grotere geheel – en die van de politiek. De PFU organiseert activiteiten die dit bewustzijn aanwakkeren. Maar onze doelen reiken verder dan dat. Met onze samenwerking willen we bovenal aantonen dat je ook politiek actief kunt worden zonder direct een kant te hoeven kiezen.

Je bent van harte welkom op donderdag 8 januari 2015 in EKKO. Op deze ongedwongen bijeenkomst vertellen we meer over deze nieuwe samenwerking en staan enkele sprekers kort stil bij de toekomstperspectieven van Utrechtse jongeren, waarna burgemeester Jan van Zanen overgaat tot de onthulling van het logo. 

Het programma is compact: start om 20.00 uur en afsluiting om 21.00 uur. Hierna is er nog tijd om vragen te stellen en kennis te maken met de initiatiefnemers en de andere gasten. Vanaf 19.30 uur is de borrel/inloop.