Home

Bestuurslid

EKKO ZOEKT: Bestuurslid met aandachtsgebied beleidsomgeving

Part-time • Utrecht

EKKO zoekt voor de komende jaren een bestuurslid met bewezen ervaring en netwerk in het culturele en politieke landschap in (de gemeente) Utrecht, om te functioneren als sparringpartner voor de directie op het gebied van de beleidsomgeving van EKKO.

Context 

EKKO is een intiem podium waar je thuiskomt en verrast wordt. Met een doordacht, hybride en relevant concert- en clubaanbod wordt zowel talent als publiek geprikkeld om op avontuur te gaan.

EKKO inspireert en bindt naast publiek ook organisatoren en medewerkers aan Utrecht en biedt voor én achter de schermen veel ruimte voor talentontwikkeling. Zo vormt EKKO – zowel met haar aanbod aan de Bemuurde Weerd als op kleinere locaties – een vruchtbare voedingsbodem voor de grotere podia, clubs en festivals in Utrecht, maar ook landelijk. Hierin biedt EKKO ruimte voor zowel breedte en laagdrempelig kennismaken als verdieping en experiment.

Functieprofiel

  • heeft bij voorkeur ervaring als bestuurslid van een stichting en/of vereniging;
  • heeft een visie op het Utrechtse cultuurbeleid, het ecosysteem en de rol van EKKO hierin; 
  • weet wat er speelt in het veld, heeft kennis van relevante ontwikkelingen;
  • beschikt over aantoonbare ervaring of affiniteit met de culturele e/o bestuurlijke beleidsomgeving; 
  • is een natuurlijke netwerker, beweegt zich gemakkelijk in de culturele sector en heeft affiniteit met waarden en doelen van EKKO;
  • heeft een netwerk binnen het Utrechtse cultuurveld.

EKKO is een cultuurpodium, platform, leeromgeving en netwerkorganisatie en wil een inclusief (werk)klimaat en een safe space bieden aan alle generaties, lichamen, persoonlijkheden, sociale klassen, medemensen en culturen. We nodigen daarom iedereen uit om te solliciteren, ongeacht je leeftijd, geboorteplaats, levensovertuiging, (fysieke) uitdaging, gender, seksuele oriëntatie en andere kenmerken.

Taken

Het bestuurslid met aandachtsgebied beleidsomgeving is sparringpartner voor de directie en het kernteam (in het bijzonder voor financiën en bedrijfsvoering), fungeert als klankbord van bestuur en directie en geeft samen met andere bestuursleden advies bij strategische besluitvorming. Met de naderende cultuurnota wordt het meteen leuk!

Het bestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar (’s avonds). Gemiddeld wordt een inzet van tien uur per maand verwacht voor voorbereiding van en aanwezigheid bij vergaderingen en voor overleg met de directeur en het kernteam. EKKO kent geen vergoeding voor bestuurstaken, maar er is wel de mogelijkheid om regelmatig te gast te zijn bij activiteiten van EKKO.

Governance

EKKO verricht haar taken met een klein, professioneel team en met een grote groep vrijwilligers, allen onder leiding van een directeur. Het bestuur staat dichtbij. Op basis van geformuleerd meerjarenbeleid, jaarplan, begroting, jaarrekening en halfjaarlijkse rapportage fungeert het bestuur als sparringpartner voor de directeur. De bestuursleden geven (gevraagd en ongevraagd) advies en sturing, brengen op deelgebieden hun expertise in en bewaken de belangen van het muziek- en nachtcultuurpodium, intern en extern.

Aandachtspunt met betrekking tot activiteiten van EKKO

Utrecht wordt jonger, diverser en internationaler en dat vraagt de komende jaren nog meer om een vernieuwend, inclusief en avontuurlijk cultureel aanbod. EKKO speelt hierop in en verbindt bovengrondse podiumpresentatie met ondergrondse ontwikkeling. Voorbij de muzikale braafheid, vóór het creatieve experiment en als club en learning-community weloverwogen grensverleggend. Dit vraagt, ook van het bestuur, aandacht, affiniteit en betrokkenheid.

Solliciteer

Stuur je motivatie en CV vóór vrijdag 15 september a.s. naar bestuur@ekko.nl, ter attentie van Wilko van Iperen, voorzitter van het bestuur. De selectieprocedure bestaat uit twee gesprekken met een vertegenwoordiging van het bestuur en een kennismaking met de directeur.

Bekijk hier het bestuursprofiel van EKKO.